9.1 Råvaror

Reglerna i det har avsnittet beskriver detaljerna kring råvaror i KRAV-certifierade produkter.