5.5.1 Regler för värphöns

Detta kapitel gäller värphöns för produktion av konsumtionsägg samt föräldradjur för produktion av kläckägg till framtida värphöns och slaktkyckling (samtliga av arten Gallus gallus). Observera dock att det ännu inte finns krav på att föräldradjur ska vara ekologiska eller KRAV-certifierade. Efter godkännande från Jordbruksverket får du därför köpa in konventionella daggamla kycklingar till både värphönsproduktion och slaktkycklingproduktion.