3.2 Hantering och lagring av KRAV-certifierad produkt

I det här avsnittet finns regler om hur du ska lagra och hantera KRAV-certifierade produkter.