16.3 Olika sätt att verifiera tilläggskraven

Reglerna i det här avsnittet handlar om olika sätt att verifiera tilläggskraven i avsnitt 16.4–16.5 och i avsnitt 16.7–16.10.

Möjligheterna till verifieringen av tilläggskraven för socialt ansvar skiljer sig åt mellan olika länder. I de länder som ingår i landgrupp 2 saknas allmänt utbredda system för certifiering eller leverantörsgranskning av sociala förhållanden som kan användas för att verifiera tilläggskraven.