1.10 Vildväxande produktion (se kapitel 8)

KRAVs regler för vildväxande produktion syftar till att främja och definiera hur vi hållbart kan använda växter som kan samlas in eller skördas i naturen. Målsättningen är att ta hänsyn till markens och ekosystemets långsiktiga förmåga att producera de växter som samlas in. Reglerna omfattar växter och svampar som inte är odlade, men även växter som är förvildade och som spritt sig på ett naturligt sätt. Insamling av växter och svampar på naturbeten där brukaren följer KRAVs regler för växtodling kan också certifieras. Däremot omfattar reglerna inte vilda djur och inte heller vattenväxter eller alger.

Området där växterna samlas in får inte ha utsatts för föroreningar eller kemisk bekämpning som inte är tillåten enligt KRAVs regler. Till skillnad från EU-förordningen har KRAV också en regel som säger att insamlingen ska ta hänsyn till lokala kulturella traditioner och människor som bor i området.

Den som vill få produktionen certifierad ska göra en utredning som redovisar hur växterna ska samlas in på ett hållbart sätt utan att miljö, djurliv eller människor påverkas negativt och utredningen ska innehålla en riskanalys.

Underlaget till utredningen kan till exempel komma från myndigheter, från markägaren eller från ideella organisationer.

Relevanta delar av KRAVs sociala villkor gäller för plockare. Alla plockare ska vara registrerade och kunna identifieras och skriftlig information ska finnas tillgänglig på ett språk som plockaren förstår. De sociala reglerna är ett mervärde för KRAV-certifierad vildväxande produktion jämfört med EU-ekologisk som saknar sådana regler.