20.5 Märkning på följesedlar och fakturor

Flyttad till regel 2.3.5