4.11 Odling i växthus

I det här avsnittet finns särskilda regler för växthus. Du som odlar i växthus ska även följa alla övriga regler för växtodling i det här kapitlet, utom regler där rubriken är markerad med ”Gäller inte växthus”. Växthusproduktionen ska ske på och i levande jord och du ska använda kortsiktiga gröngödselgrödor och baljväxter samt växtmångfald för att öka markbördigheten och den biologiska aktiviteten i jorden. (EU)