6.3 Inköp av bin

Reglerna i det här avsnittet beskriver vad du ska tänka på när du köper in bisamhällen och drottningar.