15.2 Användning av råvaror och godkända livsmedel

I det här avsnittet finns regler om råvaror, godkända livsmedel och de tre nivåer som en restaurang kan bli certifierad för.