16.4 Tilläggskrav för socialt ansvar för samtliga produkter

Reglerna i det här avsnittet handlar om tilläggskrav för socialt ansvar.