5.1.9 Foder och vatten

Alla foderuppgifter är uttryckta i torrsubstans (ts) om det inte står något annat.