18.2 Krav på certifieringsorgan

Reglerna i det här avsnittet behandlar vilka krav som certifieringsorgan ska uppfylla för att få certifiera enligt KRAVs regler.