3.10 Allmänna verksamhetsregler vid certifiering utanför EU/EES

KRAVs regler kan användas för certifiering av företag utanför EU/EES för regelområdena Livsmedelsförädling (kapitel 9), Import och införsel (kapitel 16) samt Marknadsföring (avsnitt 20.7). Då ersätter reglerna i detta avsnitt, 3.10, de allmänna verksamhetsreglerna i avsnitt 3.1–3.9. (K)