4.13 Tillval: Hygienregler vid odling och hantering av frukt och grönt

För de flesta typer av produktion innehåller KRAVs regler inte specifika hanteringsregler för att uppfylla lagstiftning eller olika branschriktlinjer. I allmänhet menar vi att de branschriktlinjer som finns på respektive område får komplettera KRAVs regler.

För att underlätta för dig som vill ha en oberoende tredjepartsgranskning av att du följer nedanstående hygienregler finns dock detta avsnitt för odling och hantering av frukt och grönt. Du väljer själv om du vill att ditt certifieringsorgan kontrollerar att du följer reglerna. Du som blir certifierad för reglerna i detta avsnitt uppfyller ”Från Sverige”-märkningens regel 5.1.1 för produkterna matpotatis, frukt, bär, rotfrukter, grönsaker och svamp.