18.4 Kompetenskrav vid kedjecertifiering

Reglerna i det här avsnittet handlar om de särskilda kompetenskrav som gäller vid kedjecertifiering enligt kapitel 19 (Certifiering av kedjor).