1.4 Allmänna regler för certifiering (se kapitel 2)

Syftet med certifieringen är att skapa trygghet för konsumenter och producenter genom att det finns en oberoende kontroll av att reglerna följs.

För att någon ska få marknadsföra ett livsmedel som ekologiskt eller KRAV-märkt ska hela produktionskedjan vara certifierad. För att få sin verksamhet certifierad ska ett företag registrera vissa uppgifter hos KRAV och få ett KRAV-nummer, samt ansöka om certifiering till ett ackrediterat certifieringsorgan och skriva under ett anslutningsavtal. Företaget får använda KRAVs namn eller märke först efter att ha fått ett giltigt certifikat för det regelområde som verksamheten omfattar. Innan ett certifikat utfärdas av certifieringsorganet kontrollerar det att alla relevanta regler är uppfyllda. Certifieringsorganet gör därefter minst en kontroll av den KRAV-certifierade verksamheten varje år, och ibland görs flera kontroller samma år.

REGISTRERING AV PRODUKTER (se 2.2.4)

För regelområdena livsmedelsförädling, fodertillverkning, produktionshjälpmedel samt import och införsel ska företaget registrera varje produkt på KRAVs webbplats innan de får säljas. Det gör det lättare för företag att hitta KRAV-märkta produkter, men också svårare för icke KRAV-certifierade företag att fuska. För EU-ekologiska produkter finns ingen motsvarande lista.

AVVIKELSER OCH ÖVERKLAGANDEN (se 2.5–2.6)

Certifieringsorganet upprättar en rapport om avvikelse när verksamheten helt eller delvis bryter mot någon av KRAVs regler. Syftet med avvikelser är att de ska visa tydligt att reglerna inte följs, men också att det finns möjligheter att förbättra verksamheten. Det finns tre grader av avvikelser: mindre, större och avstängningsgrundande. Det är normalt att en verksamhet har mindre avvikelser. Det viktiga är att de upptäcks, att företaget åtgärdar dem och förebygger så att det inte händer igen. Större avvikelser som den som är certifierad inte kan rätta till i efterhand kan leda till att certifieringsorganet underkänner mark, djur eller produkter. Vid särskilt allvarliga fall kan hela verksamheten bli underkänd och i sällsynta fall kan det leda till att certifieringsorganet stänger av producenten i upp till tre år. Så kraftiga åtgärder vidtar de endast när det finns skäl att anta att producenten medvetet brutit mot grundläggande regler. Den KRAV-anslutne har rätt att överklaga certifieringsorganets beslut.

LICENS- OCH CERTIFIERINGSAVGIFT (se 2.7.4)

Priset för en KRAV-certifiering består av både en licensavgift till KRAV och en avgift till certifieringsorganet för dess tjänster. KRAVs licensavgifter används till att stärka varumärket KRAV och för att utveckla reglerna bland annat.