1.15 Restauranger och storhushåll (se kapitel 15)

Målet är att KRAV-certifierade restauranger ska bidra till att göra KRAV-märkta livsmedel mer tillgängliga. Syftet är också att kunna visa gästerna hur långt restaurangen har kommit i sin satsning på hållbara livsmedel. Reglerna möjliggör att den som vill ska kunna börja på en låg nivå och sedan successivt höja andelen ekologiskt i restaurangens utbud.

Nivåindelningen bygger på hur stor andel godkända livsmedel som restaurangen använder, baserat på inköpsvärdet för livsmedlen. Till godkända livsmedel kan restaurangen räkna KRAV-certifierade, men också MSC-certifierade samt vegetabiliska EU-ekologiska livsmedel. De KRAV-märkta livsmedlen ska utgöra minst hälften av de årliga inköpen av godkända livsmedel.

De tre nivåerna är:

  • Nivå 1: Minst 25 procent godkända livsmedel alternativt minst 15 godkända produkter

  • Nivå 2: Minst 50 procent godkända livsmedel

  • Nivå 3: Minst 90 procent godkända livsmedel

Bland personalen ska det finnas goda kunskaper om KRAV och ekologisk produktion, och för att underlätta för gästerna ska restaurangen visa vilken nivå den är certifierad på med ett synligt uppsatt certifikat. Restaurangen kan också skriva ut på menyn vilka dagens KRAV-märkta ingredienser är, och om rätterna levereras utanför restaurangen som exempelvis vid catering så ska de KRAV-märkta ingredienserna visas på menyn (se vidare i kapitel 20).

Reglerna för restauranger är till för alla former av storhushåll, restauranger och caféer samt företag som levererar maträttskassar med recept och råvaror till kunder. Även mindre produktionsenheter som gruppboenden och förskolor omfattas av reglerna. Det går också att använda reglerna för restauranger i en kedjecertifiering (läs mer om kedjecertifiering i senare avsnitt). Restaurangen ska även bedriva ett mer övergripande miljöarbete, som exempelvis omfattar användning av miljömärkta rengöringsmedel, förnybar el och sortering av avfall.