12.2 Jordar och jordblandningar

I det här avsnittet finns särskilda regler för KRAV-certifiering av jordar och jordblandningar.