16.2 Erkända certifieringssystem

KRAV kan erkänna andra certifieringssystem som grund för KRAV-märkning.