4.8 Gödselmedel och jordförbättringsmedel

I det här avsnittet finns regler för vilka gödsel- och jordförbättringsmedel du får använda i KRAV-certifierad växtodling och vilka villkor som gäller vid sådan användning. Det finns även en regel för bedömning av rötrest från biogasanläggning.

För att underlätta för dig att avgöra om ett gödsel- eller jordförbättringsmedel är tillåtet kan producenten certifiera produkten enligt kapitel 12 (Produktionshjälpmedel). KRAVs märke för produktionshjälpmedel får då användas på produkten och i marknadsföringen. Producenten av ett gödsel- eller jordförbättringsmedel kan också begära att FiBL gör en bedömning av om medlet är tillåtet (se regel 12.1.13). Observera att KRAV-certifieringen gäller för vissa användningsområden och för certifierade produktionshjälpmedel bör du följa rekommendationer från tillverkaren. Tillåtetbedömda gödsel- och jordförbättringsmedel finns publicerade på https://www.insatslista.se