2.11 Lantbrukares samarbete med underleverantör som inte är KRAV-certifierad

Reglerna i det här avsnittet handlar om när du som KRAV-ansluten lantbrukare får anlita en underleverantör som inte har en egen KRAV-certifiering och vad som då krävs.