15.4 Certifieringsnivåer

Vid kontroll ska du för certifieringsorganet kunna redovisa andelen KRAV-märkta samt hållbara livsmedel som procentandelar av alla inköp av livsmedel som du gjort under redovisningsperioden.