16.8 Tilläggskrav för animalier

I det här avsnittet finns regler om tilläggskrav som gäller alla animaliska produkter. Tilläggskraven är djurslagsuppdelade.