19.2 Gemensam redovisning och dokumentation

Reglerna i detta avsnitt handlar om hur du ska göra för att ditt certifieringsorgan ska kunna analysera balansen mellan köpta och försålda volymer utan att behöva besöka varje verksamhetsplats.