20.1 Allmänna regler

Reglerna i det här avsnittet handlar om KRAVs namn och märken och hur de får användas på produkter, i marknadsföring samt i vilka verksamheter.