11.1 Allmänna regler för alla sorters foder

I det här avsnittet finns regler om GMO, bestrålning och ämnen som kommer i kontakt med foder. Reglerna gäller för foder till såväl KRAV-certifierade djur som till sällskapsdjur.