4.9 Växtskydd

I det här avsnittet finns regler för vilka växtskyddsmedel du får använda i KRAV-certifierad växtodling och vilka villkor som gäller för användningen.

Växtskyddsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas, och i många fall även för att få användas. Enligt förordningarna (EG) nr 1107/2009 och SFS 2014:425 om godkännande av växtskyddsmedel ska även fysikaliskt verkande växtskyddsmedel som såpor, växtoljor och paraffinolja godkännas av Kemikalieinspektionen. I förordningarna finns även regler om hur du får använda kemiska produkter eller biotekniska organismer för att bekämpa skadegörare.

För att underlätta för dig att avgöra om ett växtskyddsmedel är tillåtet kan producenten certifiera produkten enligt kapitel 12 (Produktionshjälpmedel). KRAVs namn och märke får då användas på produkten och i marknadsföringen. Producenten av ett växtskyddsmedel kan också begära att ett certifieringsorgan gör en bedömning av om medlet är tillåtet (se regel 12.1.9). Tillåtetbedömda växtskyddsmedel finns i en lista på www.krav.se.