2.2 Certifikat

Reglerna i det här avsnittet handlar om hur anslutna företag får sitt certifikat, det vill säga det intyg som visar för vilka regelområden företaget är certifierat. Utan certifikat får du inte sälja produkter med KRAVs namn och märke.