6.5 Läkemedel och bekämpningsmedel

Reglerna i det här avsnittet handlar om förebyggande åtgärder mot sjukdomar, samt om vilka behandlingsmetoder som är tillåtna.