1.2 IFOAMs principer om ekologisk produktion

KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel. KRAV utvecklar sitt regelverk baserat på IFOAMs principer om ekologisk produktion, men inte begränsat till EU-förordningen för ekologisk produktion. IFOAM är en medlemsbaserad internationell organisation som arbetar för hållbart jordbruk.

Här följer en sammanfattning av principerna.

Ekologiskt jordbruk:

  • ska upprätthålla och förbättra markens, växternas, djurens och människans hälsa som en odelbar helhet

  • ska grunda sig på levande ekosystem och kretslopp, genom att samarbeta med dem, efterlikna dem och hjälpa till att upprätthålla dem

  • bör hanteras på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt för att bevara hälsa och välbefinnande hos nuvarande och kommande generationer och miljö

  • bör bygga på relationer som säkerställer rättvisa med avseende på den gemensamma miljön och livsmöjligheter