1.20 Märkning och marknadsföring (se kapitel 20)

Reglerna för märkning och marknadsföring har som mål att öka och underlätta försäljningen av KRAV-certifierade produkter, att KRAV-märket används korrekt samt att värna om KRAV-märkets trovärdighet.

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV. Det innebär att den som inte är certifierad varken får märka eller märka om KRAV-certifierade produkter. Däremot är det tillåtet för såväl den som är certifierad som den som enbart är registrerad för varumärkesanvändning att använda sig av KRAVs namn och märke vid försäljning av oförpackade produkter direkt till konsument. För att ange i produktlistor och i annonser att andras färdigförpackade produkter är KRAV-certifierade behövs ingen KRAV-certifiering eller registrering.

KRAV har olika märken för olika typer av produkter. Förutom det vanliga KRAV-märket finns ett märke med engelsk text för användning utanför Sverige och särskilda märken för restaurang och för produktionshjälpmedel.

KRAV-certifierade produkter som omfattas av EU-förordningen ska dessutom märkas med EU:s logotyp. På produkter från fiske samt på foder till sällskapsdjur är det däremot förbjudet att använda EU-logotypen, eftersom det saknas EU-regler för dessa områden.

Det ska alltid framgå på förpackningen vem som är ansvarig för produkten. Det ska också finnas information om vilket certifieringsorgan som certifierat produkten.

Hjälp oss bli bättre

Du kan hjälpa oss att bli bättre! Skicka ett mejl till lantbruk@krav.se eller livsmedel@krav.se med dina synpunkter på våra regler!