8.2 Föroreningar och skyddsavstånd

Det här avsnittet innehåller regler om hur du säkerställer att produkterna inte blir förorenade.