Bilaga 2 – Livsmedelstillsatser

Enligt regel 9.3.4

Följande teknologiska livsmedelstillsatser (inklusive i KRAVs regler tillåtna bärare), får tillföras en KRAV-certifierad produkt. Ett X i kolumnen innebär att tillsatsen får användas. För produkter som både innehåller vegetabiliska och animaliska råvaror gäller att tillsatsen är tillåten om den är tillåten i någon av ingredienserna i det sammansatta livsmedlet.

Tillsatser för framställning av vin från vindruvor som finns upptagna i bilaga V del D i förordning (EU) 2021/1165 är tillåtna. När färger används för att stämpla ägg ska detta ske i enlighet med artikel 17 i förordningen (EG) nr 1333/2008.

Koksalt (natriumklorid) får innehålla de klumpförebyggande medel som normalt används. KRAV rekommenderar att koksalt utan tillsatser ska användas när det är möjligt.

 
Tillsats
Vegetabiliska Livsmedel
Animaliska Livsmedel
Särskilda villkor
  Kalciumkarbonat (E170) X X Får inte användas för färgning eller kalciumberikning
  Svaveldioxid (E 220) X X

Endast i fruktviner(*) och mjöd med eller utan tillsats av socker. Maximihalt från alla källor: 100 mg SO2/l.

(Animaliska livsmedel avser endast mjöd.)

  Natriumdisulfit (E 223)   X Endast i beredningar av, vild-fångad fisk och skaldjur.
  Kaliumdisulfit (E 224) X X

Endast i fruktviner(*) och mjöd med eller utan tillsats av socker. Maximihalt från alla källor: 100 mg SO2/l,

(Animaliska livsmedel avser endast mjöd.)

  Mjölksyra (E 270) X X  
  Koldioxid (E 290) X X  
  Äppelsyra (E296) X    
  Askorbinsyra (E 300) X X Endast för köttprodukter samt vildfångad fisk och skaldjur inom animaliska livsmedel.
  Tokoferolrika extrakt (E 306) X X Antioxidant
  Lecitin (E 322) X X

Endast för mjölkprodukter inom animaliska livsmedel.

Endast från ekologisk produktion.

  Citronsyra (E 330) X X  
  Natriumcitrater (E 331) X X  
  Kalciumcitrater (E 333) X    
  Vinsyra (L(+)-form) (E 334) X X Endast för mjöd bland animaliska livsmedel
  Natriumtartrater (E 335) X    
  Kaliumtartrater (E 336) X    
  Monokalciumfosfat (E 341) X   Endast som jäsmedel i mjöl
  Extrakt av rosmarin (E 392) X X Endast från ekologisk produktion
  Alginsyra (E 400) X X Endast för mjölkbaserade livsmedel inom animaliska livsmedel
  Natriumalginat (E 401) X X Endast för mjölkbaserade produkter inom animaliska livsmedel
  Kaliumalginat (E 402) X X Endast för mjölkbaserade produkter inom animaliska livsmedel
  Agar (E 406) X X Endast för mjölkbaserade produkter och köttprodukter inom animaliska livsmedel
  Karragenan (E 407) X X Endast för mjölkbaserade produkter inom animaliska livsmedel
Ändringssymbol Fruktkärnmjöl (E 410) X X Endast från ekologisk produktion.
Ändringssymbol Guarkärnmjöl (E 412) X X Endast från ekologsik produktion.
Ändringssymbol Gummi arabicum, acaciagummi (E 414 ) X X Endast från ekologisk produktion.
  Xantangummi (E 415) X X  
  Taragummi (E 417) X X

Förtjockningsmedel.

Endast från ekologisk produktion

  Gellangummi (E 418) X X

Endast med högt acylgrupp-sinnehåll.

Endast från ekologisk produktion

Ändringssymbol Glycerol (E 422) X X

Endast av vegetabiliskt ursprung.

Lösningsmedel och bärare i växtextrakt och aromer.

Fuktbevarare i gelkapslar och som ytskikt på tabletter.

Endast från ekologisk produktion.

 

  Pektin (E 440(i)) X X

Endast för mjölkbaserade produkter inom animaliska livsmedel.

Amiderat pektin är inte tillåtet i någon produkt

  Natriumkarbonater (E 500) X X  
  Kaliumkarbonater (E 501) X    
  Ammoniumkarbonater (E 503) X    
  Magnesiumkarbonater (E 504) X    
  Kalciumklorid (E 509)   X Endast tillåtet för mjölkkoagulering
  Kalciumsulfat (E 516) X   Endast tillåtet som bärare
  Natriumhydroxid (E 524) X   Endast tillåtet som ytbehand-ling av ”Laugengebäck” och reglering av aciditet i ekolo-giska aromer
  Kiseldioxid (E 551) i form av gel eller kolloid X X Endast tillåtet i örter och kryddor i form av torkat pulver, samt i aromer och propolis
  Bivax (E 901) X  

Endast som ett ytbehandlingsmedel för konfektyr.

Endast ekologiskt bivax

Ändringssymbol Karnaubavax (E 903) X  

Endast som ett ytbehand-lingsmedel för konfektyr samt som skyddande metod vid obligatorisk köldbehandling av frukt som karantänåtgärd mot knätofsveckare (Thaumatoibia leucotreta), ska då anges på etikett. Endast från ekologiska produktion.

  Argon (E 938) X X  
  Kväve (E 941) X X  
  Syre (E 948) X X  

 

Ättiksyra (E260)

Sorbinsyra/sorbater (E200, E202–203)

Bensoesyra/bensoater (E211–213)

Kalciumhydroxid (E 526)

  X Endast för vildfångad fisk och skaldjur

 

(*) I detta sammanhang definieras fruktvin som vin framställt av annan frukt än druvor (inbegripet cider och päroncider).