Bilaga 2 – Livsmedelstillsatser

Enligt regel 9.3.4

Följande teknologiska livsmedelstillsatser (inklusive i KRAVs regler tillåtna bärare), får tillföras en KRAV-certifierad produkt. Ett X i kolumnen innebär att tillsatsen får användas. För produkter som både innehåller vegetabiliska och animaliska råvaror gäller att tillsatsen är tillåten om den är tillåten i någon av ingredienserna i det sammansatta livsmedlet.

Tillsatser för framställning av vin från vindruvor som finns upptagna i bilaga V del D i förordning (EU) 2021/1165 är tillåtna. När färger används för att stämpla ägg ska detta ske i enlighet med artikel 17 i förordningen (EG) nr 1333/2008.

Koksalt (natriumklorid) får innehålla de klumpförebyggande medel som normalt används. KRAV rekommenderar att koksalt utan tillsatser ska användas när det är möjligt.

Tillsats Vegetabiliska Livsmedel Animaliska Livsmedel Särskilda villkor

Kalciumkarbonat (E170)

X

X

Får inte användas för färgning eller kalciumberikning

Svaveldioxid (E 220)

X

X

Endast i fruktviner(*) och mjöd med eller utan tillsats av socker. Maximihalt från alla källor: 100 mg SO2/l.

(Animaliska livsmedel avser endast mjöd.)

Natriumdisulfit (E 223)

 

X

Endast i beredningar av, vild-fångad fisk och skaldjur.

Kaliumdisulfit (E 224)

X

X

Endast i fruktviner(*) och mjöd med eller utan tillsats av socker. Maximihalt från alla källor: 100 mg SO2/l,

(Animaliska livsmedel avser endast mjöd.)

Mjölksyra (E 270)

X

X

 

Koldioxid (E 290)

X

X

 

Äppelsyra (E296)

X

 

 

Askorbinsyra (E 300)

X

X

Endast för köttprodukter samt vildfångad fisk och skaldjur inom animaliska livsmedel.

Tokoferolrika extrakt (E 306)

X

X

Antioxidant

Lecitin (E 322)

X

X

Endast för mjölkprodukter inom animaliska livsmedel.

Endast från ekologisk produktion.

Citronsyra (E 330)

X

X

 

Natriumcitrater (E 331)

X

X

 

Kalciumcitrater (E 333)

X

 

 

Vinsyra (L(+)-form) (E 334)

X

X

Endast för mjöd bland animaliska livsmedel

Natriumtartrater (E 335)

X

 

 

Kaliumtartrater (E 336)

X

 

 

Monokalciumfosfat (E 341)

X

 

Endast som jäsmedel i mjöl

Extrakt av rosmarin (E 392)

X

X

Endast från ekologisk produktion

Alginsyra (E 400)

X

X

Endast för mjölkbaserade livsmedel inom animaliska livsmedel

Natriumalginat (E 401)

X

X

Endast för mjölkbaserade produkter inom animaliska livsmedel

Kaliumalginat (E 402)

X

X

Endast för mjölkbaserade produkter inom animaliska livsmedel

Agar (E 406)

X

X

Endast för mjölkbaserade produkter och köttprodukter inom animaliska livsmedel

Karragenan (E 407)

X

X

Endast för mjölkbaserade produkter inom animaliska livsmedel

Fruktkärnmjöl (E 410)

X

X

Endast från ekologisk produktion.

Guarkärnmjöl (E 412)

X

X

Endast från ekologsik produktion.

Gummi arabicum, acaciagummi (E 414 )

X

X

Endast från ekologisk produktion.

Xantangummi (E 415)

X

X

 

Taragummi (E 417)

X

X

Förtjockningsmedel.

Endast från ekologisk produktion

Gellangummi (E 418)

X

X

Endast med högt acylgrupp-sinnehåll.

Endast från ekologisk produktion

Glycerol (E 422)

X

X

Endast av vegetabiliskt ursprung.

Lösningsmedel och bärare i växtextrakt och aromer.

Fuktbevarare i gelkapslar och som ytskikt på tabletter.

Endast från ekologisk produktion.

 

Pektin (E 440(i))

X

X

Endast för mjölkbaserade produkter inom animaliska livsmedel.

Amiderat pektin är inte tillåtet i någon produkt

Natriumkarbonater (E 500)

X

X

 

Kaliumkarbonater (E 501)

X

 

 

Ammoniumkarbonater (E 503)

X

 

 

Magnesiumkarbonater (E 504)

X

 

 

Kalciumklorid (E 509)

 

X

Endast tillåtet för mjölkkoagulering

Kalciumsulfat (E 516)

X

 

Endast tillåtet som bärare

Natriumhydroxid (E 524)

X

 

Endast tillåtet som ytbehand-ling av ”Laugengebäck” och reglering av aciditet i ekolo-giska aromer

Kiseldioxid (E 551) i form av gel eller kolloid

X

X

Endast tillåtet i örter och kryddor i form av torkat pulver, samt i aromer och propolis

Bivax (E 901)

X

 

Endast som ett ytbehandlingsmedel för konfektyr.

Endast ekologiskt bivax

Karnaubavax (E 903)

X

 

Endast som ett ytbehand-lingsmedel för konfektyr samt som skyddande metod vid obligatorisk köldbehandling av frukt som karantänåtgärd mot knätofsveckare (Thaumatoibia leucotreta), ska då anges på etikett. Endast från ekologiska produktion.

Argon (E 938)

X

X

 

Kväve (E 941)

X

X

 

Syre (E 948)

X

X

 

Ättiksyra (E260)

Sorbinsyra/sorbater (E200, E202–203)

Bensoesyra/bensoater (E211–213)

Kalciumhydroxid (E 526)

 

X

Endast för vildfångad fisk och skaldjur

       

(*) I detta sammanhang definieras fruktvin som vin framställt av annan frukt än druvor (inbegripet cider och päroncider).

Tillsatser som tillkommit i del A av bilaga V till förordning (EU) 2021/1165, efter augusti 2022 är godkända att använda i KRAV-certifierad livsmedelsproduktion. Om villkoren för användning ändras i förordningen ska du följa de nya villkoren.