Bilaga 4 – KRAVs märken

Bilagan anger KRAVs olika märken och vilka regler eller regelområden som du ska uppfylla för att få använda dem.

KRAV-märket

KRAVs märke i färg.

• Regelområde: Du får använda KRAV-märket om du är certifierad och upp- fyller reglerna 20.1.1 eller om du är registrerad för varumärkesanvändning.

• Kommentar: Du som är certifierad utifrån kapitel 12 och kapitel 15 har specifika märken avsedda för ditt regelområde, se nedan.

Du som är certifierad utifrån kapitel 15 får använda KRAV-märket för att markera ingredienser på menyer och vid självservering om regel 20.4.3 eller 20.4.4 är uppfylld.

 

KRAVs märke för produktionshjälpmedel

KRAVs märke för produktionshjälpmedel i grön färg.     

Regelområde: Kapitel 12 Tillverkning, hantering och marknadsföring av produktions hjälpmedel.

Kommentar: Får endast användas på produktionshjälpmedel som är certifierade enligt reglerna i kapitel 12.

 

KRAVs märkning för restauranger

KRAVs restaurangmärke 2022 KRAVs restaurangmärke brons 2022 KRAVs restaurangmärke silver 2022 KRAVs restaurangmärke guld 2022

• Regelområde: Kapitel 15 Restaurang och storkök.

• Kommentar: Du får endast använda märket på verksamheter som är certifierade enligt reglerna i kapitel 15. KRAV-märket får återges på certifikat, skyltar och i övrig marknadsföring. Märket får inte användas för att märka ut KRAV-certifierade ingredienser på menyer och vid självservering.

Under en övergångsperiod (2022) kommer regel 15.4.3 och 15.4.4 om minst 15 omställda produkter att fortsätta gälla så att du som har denna certifieringsnivå ska hinna ställa om till det nya nivåsystemet. Därför kommer också det gamla restaurangmärket (en stjärna) som används för att beteckna denna nivå att kvarstå under 2022, för att sedan tas bort. 

KRAVs restaurangmärkning med en stjärna

 

KRAVs frivilliga märke för export

      

KRAVs tidigare märke förexport är tillåtet att använda fram till 1 januari 2023.

 

• Regelområde:  Kapitel 9 Livsmedelsförädling, Kapitel 11 Fodertillverkning.

• Kommentar:  Det frivilliga tilläggsmärket som ersätter KRAV-märket för marknadsföring utanför Sverige. Får endast användas på KRAV-certifierade produkter avsedda för export.