Bilaga 1 – Tillåtna konventionella fodermedel och fodertillsatser

Bilagan tar upp vilka konventionella fodermedel som är tillåtna, tillåtna animaliska fodermedel, samt tillåtna foderråvaror och fodertillsatser.

TILLÅTNA ANIMALISKA FODERRÅVAROR
 • Råvaror (mejeri- och äggprodukter) från KRAV-certifierad produktion.
 • Produkter från hållbart fiske är tillåtna till fjäderfä och gris under förutsättning att:
  • de produceras eller bearbetas utan kemiska lösningsmedel, och
  • användningen av proteinhydrolysat från fisk begränsas till endast unga djur.

 

TILLÅTNA VEGETABILISKA KONVENTIONELLA FODERRÅVAROR

Fram till utgången av 2026 får grisar som väger upp till 35 kilo och unga fjäderfän årligen ges högst 5 procent konventionellt proteinfoder av jordbruksursprung, av sådana råvaror där Jordbruksverket bekräftat att det finns brist. En ny förordning är i juni 2022 under antagande på grund av kriget i Ukraina. När den beslutats får dessa konventionella proteinfoderråvaror ges till samtliga ekologiska grisar och fjäderfän oavsett ålder. Det är också tillåtet enligt KRAVs regler på det sätt som anges i förordningen. (EU)

Jordbruksverket beslutar för varje kalenderår vilka konventionella proteinfoderråvaror som är tillåtna att använda.

Andelarna ska beräknas årligen på grundval av torrsubstansinnehållet i foder som framställts av jordbruksprodukter.

Du får använda konventionella kryddor, örter och melass om:

 • de inte finns tillgängliga som KRAV-certifierade
 • de produceras eller bearbetas utan kemiska lösningsmedel
 • lantbrukarens användning begränsas till 1 procent av fodret, beräknat årligen på torrsubstansinnehållet i foder av jordbruksursprung.

 

TILLÅTNA FODERRÅVAROR AV MINERALISKT URSPRUNG OCH ANDRA FODERRÅVAROR
 • Alla foderråvaror som är tillåtna enligt förordning (EU) 2021/1165 bilaga III del A. Salt (natriumklorid) är tillåtet.

 

TILLÅTNA FODERTILLSATSER
 • Alla fodertillsatser enligt förordning (EU) 2021/1165 bilaga III del B. Salt (natriumklorid) är tillåtet.