Bilaga 4 – KRAVs märken

Bilagan anger KRAVs olika märken och vilka regler eller regelområden som du ska uppfylla för att få använda dem.

KRAVs-grundmärke

KRAVs märke i färg.

• Regelområde: Du får använda KRAVs grundmärke om du är certifierad och uppfyller regel 20.1.1 eller om du är registrerad för varumärkesanvändning.

• Kommentar: Du som är certifierad utifrån kapitel 12 och kapitel 15 har specifika märken avsedda för ditt regelområde, se nedan.

Du som är certifierad utifrån kapitel 15 eller är registrerad för varumärkesanvändning får använda KRAVs grundmärke för att markera KRAV-certifierade råvaror och produkter på menyer och vid självservering om regel 20.4.3 eller 20.4.4 är uppfylld.

 

KRAVs märke för produktionshjälpmedel

KRAVs märke för produktionshjälpmedel i grön färg.     

Regelområde: Kapitel 12 Produktionshjälpmedel.

Kommentar: Får endast användas på produktionshjälpmedel som är certifierade enligt reglerna i kapitel 12.

 

KRAVs märken för restauranger

KRAVs restaurangmärke 2022 KRAVs restaurangmärke brons 2022 KRAVs restaurangmärke silver 2022 KRAVs restaurangmärke guld 2022

• Regelområde: Kapitel 15 Restaurang, storhushåll och servering samt kedjecertifiering.

• Kommentar: Du får endast använda KRAVs restaurangmärken på verksamheter som är certifierade enligt reglerna i kapitel 15. KRAVs restaurangmärken får återges på certifikat, skyltar och i övrig marknadsföring. Vill du märka ut KRAV-certifierade råvaror på menyer och vid självservering ska du använda KRAVs grundmärke.

Under en övergångsperiod (2022) kommer regel 15.4.3 och 15.4.4 om minst 15 omställda produkter att fortsätta gälla så att du som har denna certifieringsnivå ska hinna ställa om till det nya nivåsystemet. Därför kommer också det gamla restaurangmärket (en stjärna) som används för att beteckna denna nivå att kvarstå under 2022, för att sedan tas bort. 

KRAVs restaurangmärkning med en stjärna

 

KRAVs frivilliga märke för export

 

• Regelområde:  Kapitel 9 Livsmedelsförädling, Kapitel 11 Fodertillverkning.

• Kommentar:  Det frivilliga tilläggsmärket som ersätter KRAVs grundmärke för marknadsföring utanför Sverige. Får endast användas på KRAV-certifierade produkter avsedda för export.

 

KRAVs tidigare märke för export är tillåtet att använda fram till 1 januari 2023.