Regler som berör mig

KRAV har dels allmänna regler som berör alla oavsett produktionsinriktning, dels regler som är anpassade till olika typer av produktion. I tabellen nedan kan du se vilka regelkapitel som berör dig beroende på vilken produktion du har.

Du som exempelvis har växtodling berörs av reglerna i kapitel 2–4 och 20.