Nyheter - Utgåva 2023

Till 2023 har vi sett över reglerna i kapitel 2 Allmänna regler för certifiering, med syfte att förbättra våra regler för att fånga upp producenter med omfattande brister i produktionen så tidigt som möjligt. Det har inneburit att vi gjort regeländringar för att:

  • Använda resultat från den offentliga kontrollen vid nyanmälan till djurhållning och slakt, samt för uppföljning av eventuella förelägganden.
  • Aktörer som stängs av en andra gång inte ska kunna certifieras igen.
  • Ansvaret att informera sitt certifieringsorgan om, och tillåta kontroll av annan likvärdig verksamhet har blivit tydligare.

Vi har också gjort det tydligare dels i kapitel- 2 och dels i inledningen till de olika regelkapitlen vad olika certifieringar omfattar, så det blir lättare att bedöma när certifieringen behöver utökas. Exempelvis behöver den som är certifierad för växtodling, men som också köper in och förpackar andras KRAV-certifierade produkter, också en certifiering för Livsmedelsförädling.

I vissa katastrofsituationer kan ekologiska producenter få undantag från några produktionsregler, efter att ha ansökt om det till Jordbruksverket. Vilka av de undantagen som medges också enligt KRAVs regler framgår i följande nya regler:

  • Regel 4.10.1 som gäller växtodling.
  • Reglerna 5.1.1.3; 5.1.1.4; 5.1.1.5 och 5.1.2.5, som gäller djurhållning.
  • Reglerna 6.1.6 och 6.4.3 som gäller biodling.
Förenkling att tillåta insatsmedel

Från och med 2023 tillåter KRAV insatsmedel som är tillåtna enligt förordning (EU) 2021/1165 om insatsmedlet inte tydligt anges som otillåtet i KRAVs regler. Det här gör att nya insatsmedel som tillåts i ekologisk produktion snabbare kan användas också i KRAV-certifierad produktion.

Vi har valt att ha kvar listor som omfattar tillåtna insatsmedel (regel 4.8.4, 4.8.8, 4.9.3, 4.9.4 och bilaga 2) med tillägget att insatsmedel som tillkommit i förordning 2021/1165 efter juli 2022 också tillåts.