Hem

Här hittar du KRAVs regler, dels de som gäller alla i kapitel 2,3 och 20 och dels de som är olika för olika produktionsinriktningar.

KRAVs gällande regler 2024/25

De tillämpas från 1 januari 2024. De innehåller ett fåtal ändringar, läs mer i ”Nyheter".