Hem

Här hittar du KRAVs regler, dels de som gäller alla i kapitel 2,3 och 20 och dels de som är olika för olika produktionsinriktningar.

KRAVs gällande regler 2021

Hittar du här. Läs nyheter, läsanvisning med mera.

KRAVs kommande regler 2022

Hittar du här. De börjar tillämpas från 1 januari 2022 och är anpassade till nya förordning (EU) 2018/848 som också börjar tillämpas då. Vi har också gjort tre olika översyner, läs mer i ”Nyheter.”