Hem

Här hittar du KRAVs regler, dels de som gäller alla i kapitel 2,3 och 20 och dels de som är olika för olika produktionsinriktningar.

KRAVs gällande regler 2022

Hittar du här. De tillämpas från 1 januari 2022 och är anpassade till nya förordning (EU) 2018/848 som börjar tillämpas samtidigt. Vi har också gjort tre olika översyner, läs mer i ”Nyheter.”